Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Projektorganisation

Då lärplattformen ska vara till för hela serviceförvaltningen har representanter från alla avdelningarna blivit involverade i olika grupper i projektorganisationen.

Projektet leds av en styrgrupp vars uppgift är att ge stöd samt fatta beslut för projektet. Styrgruppen ska se till att projektet är på rätt spår. Se till att projektet får det stöd som behövs i form av resurser samt ansvara för att avgörande beslut för projektet tas.

Till sin hjälp har styrgruppen en projektgrupp bestående av representanter från verksamheten.

Styrgruppens sammansättning

 • Projektägare
  Louise Strand, servicedirektör

 • Avdelningsrepresentanter
  Gertrud Sonesson-Wessman, skolrestauranger
  Helén Nilsson, stadsfastigheter
  Jerker Johansson, kommunteknik
  Marcus Christensson, kommuntjänster
  Olof Malmström, HR-avdelningen
  Anna Jörback-Landin, kommunikationsavdelningen

 • Intern projektledare
  Kristina Aurell, kommunikationsavdelningen

 • Biträdande intern projektledare
  Anna Jensen, stadsfastigheter