Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Bakgrund

För att på ett enkelt och lättillgängligt sätt kunna publicera, genomföra och följa upp utbildningar uppstod ett behov av att etablera en lärplattform.

Sedan 2013 har serviceförvaltningen bedrivit kulturstärkande arbete genom serviceakademin. Serviceakademin ska vara ett paraply för utbildningar inom hela förvaltningen. För att på ett enkelt och lättillgängligt sätt kunna publicera, genomföra och följa upp utbildningar uppstod ett behov av att etablera en lärplattform.

2018 gjordes en förstudie av deltagare i arbetsgruppen ”Nya serviceakademin” som representerar intressenterna. Förstudien belyste olika lärplattformar och förslag till hur en sådan skulle upphandlas.

Direktupphandling slutfördes hösten 2018 och Itslearning vann denna. Lärplattformen har därefter utvecklats efter de behov som förvaltningen sett sig ha och håller nu på att sättas upp och förberedas för ett införande.

Syftet med projektet är att implementera och etablera lärplattformen och
med detta även ett mer digitalt arbetssätt när det gäller att hantera utbildningar i förvaltningen.