Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Projektgrupp

Projektgruppen består av specialister inom området för projektet.

Projektgruppen kan verksamheterna samt navigera inom avdelningarna och förvaltningen.

Projektgruppens sammansättning:

 • Uppdragsansvarig projektledare
  Jonas Säther, META

 • Intern projektledare
  Petrice Karlsson, stadsfastigheter

 • Biträdande intern projektledare
  Lennart Remgard, kommunteknik

 • Projektägare
  Lars Kristensson, stadsfastigheter

 • Verksamhetsrepresentanter
  Anna Jensen, stadsfastigheter
  Johanna Andersson, kommunteknik
  Marie Viremo, skolrestauranger
  Mats Ljungqvist, stadsfastigheter
  Petra Fredin, kommuntjänster
  Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter