Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Ledningsgruppen informerar 2020

Information och protokoll från serviceförvaltningens ledningsgrupp 2020.

Ledningsgruppen informerar är ett sammandrag från serviceförvalt-ningens ledningsgruppsmöten. Här kan ni följa ledningsgruppens diskussioner och läsa om beslut som har fattats av förvaltningschefen.

Ledningsgruppen har beslutsmöten varje udda vecka och diskussionsmöte varje jämn vecka. Efter varje beslutsmöte skrivs ett protokoll som publiceras nedan. Avsikten är att du som medarbetare snabbt och enkelt ska kunna ta del av vad som avhandlas vid dessa möten.

Protokollen uppdateras varannan vecka.