Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Mål och styrning i serviceförvaltningen

Serviceförvaltningens arbete utgår från vår vision,

Med Malmö stads verksamheter i fokus medverkar vi till en modern stad för alla Malmöbor

Serviceförvaltningen styrs av servicenämnden som utses av kommunfullmäktige i Malmö stad

Nämnden styr bland annat med hjälp av mål och budget för verksamheten, genom att fatta vägledande beslut och genom att ge uppdrag till förvaltningen. Servicenämnden beslutar också regelbundet om uppföljningar av mål, åtaganden och uppdrag.

Malmö stad styr, leder och utvecklar med hjälp av mål. Det handlar om att:

  • sätta mål för vad vi vill åstadkomma
  • få organisationen att sträva mot att uppnå dessa mål samt
  • löpande följa upp måluppfyllelsen.

Förvaltningen leds av servicedirektören som tillsammans med sin ledningsgrupp planerar och följer upp verksamheten. Dessutom styrs verksamheten av olika former av styrdokument, som riktlinjer och rutiner. En viktig del av styrningen är den interna kontrollen.

Mål och styrning i Malmö stad

Kontakta oss

Peter Adamsson, förvaltningsredaktör