Städservice

Städservice utför städning/lokalvård till Malmö stads förvaltningar. Vi arbetar idag huvudsakligen på förskolor och grundskolor.

Vad innehåller tjänsten?

Vi tar hand om daglig städning och påfyllning av förbrukningsartiklar. Vi koordinerar även inköp av förbrukningsmaterial samt andra verksamhetsrelaterade tjänster för att underlätta för våra kunder.

Vi arbetar måndag till fredag mellan 6.00–18.00. I tjänsten ingår inte storstädning då utrymmena skall städas på ett sådant vis att det inte behövs.

Vid beställning av tjänsten är det bra att ha framförhållning då det kan finnas behov av att anställa medarbetare. Överenskommelserna löper på minst två år.

Vad kostar tjänsten?

För varje uppdrag räknar vi ut priset beroende på antal kvadratmeter och svårighetsgrad i städning.

Vem är tjänsten till för?

Tjänsten är till för Malmö stads förvaltningar och är en valbar tjänst som inte kräver upphandling då den utförs i kommunal regi.

Vem ansvarar för vad?

Detta är serviceförvaltningens ansvar

Tillhandahålla de resurser som krävs för att leverera överenskommen tjänst inklusive arbetskläder, fortbildning och att lagar och regler kring arbetsmiljö följs enligt Malmö stads riktlinjer.

Dimensionera arbetsinsatser så att de kan utföras i enlighet med överenskomna krav inom branschen.

Att säkerställa att städningen på objekten sker likvärdigt.

Att redovisa uppdraget till beställaren på ett sådant sätt att kostnader och tider kan följas upp objektsvis.

Detta är beställarens ansvar

Lämna sådan information om verksamheten så att leverantören kan utföra sitt arbete. Exempel på detta kan vara att tillhandahålla planritningar, förteckningar över kostnadsställen och kontaktpersoner. Information om schema för verksamheten såsom lovdagar eller planeringsdagar, planerat underhåll etc.

Vara tillgängliga för beslutstagande i städrelaterade frågor.

Delta på uppföljningsmöten vid behov men minst 1-2 gånger per år. Tillhandahålla städutrymmen med tillräckligt utrymme för städutrustning och möjlighet för medarbetare att kunna använda dator i arbetsrelaterade ärenden.

Kontakta oss

Kristina Gustlin, Enhetschef

Sektion 1 Söder, chef Susanne Sjöland, arbetsförman Aram Osman

Sektion 2 Väster 2 chef Kerstin Magnusson, arbetsförman Ann-Charlotte Andersson

Sektion 3 Centrum chef Ferid Nukic, arbetsförman Pavel Gomez

Sektion 4 Väster 1 chef Paulina Arvastsson, arbetsförman Astrit Berdyna

Sektion 5 Norr chef Malin Karaca, arbetsförman Vanja Matic

Sektion 6 Öster chef Jenny Törnqvist, arbetsförman Tarik Sari

Sektion 7 Citytunneln chef Nedzad Turkanovic, arbetsförmän Mats Johannesson och Mustafa Kurtic.