Tjänsteresor i Malmö stad

Anställda och förtroendevalda i Malmö stad samt anställda i kommunala bolag och i Region Skåne som har taxikort kan åka tjänsteresa inom Malmö stad och i Skåne när de behöver resa i tjänsten.

Vid tjänsteresa med person som har skyddad identitet/adress, kontakta serviceresor på telefon 040-34 00 95.

Kontakta oss

Serviceresor
Augustenborgsgatan 26A
Postadress:
205 80 Malmö
Telefon: 040-34 55 10
Fax: 040-34 39 29
fardtjanst@malmo.se


Florens Aniol

Sektionschef
Mobil: 0729 87 17 38
florens.aniol@malmo.se