Skolresor och skolskjuts

Utifrån de beslut som Malmö stads skolförvaltningar fattar om vilka elever som är berättigade till skolresor och skolskjuts administrerar serviceresor transporten av elever till och från skolan.

Skolförvaltningarnas mål för skolskjutsen och överenskommelser mellan skolförvaltningarna ligger till grund för hur skolskjutsen är utformad.

Kontakta oss

Serviceresor
Augustenborgsgatan 26A
Postadress:
205 80 Malmö
Telefon: 040-34 55 10
Fax: 040-34 39 29
fardtjanst@malmo.se


Jeanette Andersson

Sektionschef
Telefon: 040-34 55 07
Mobil: 0709- 71 01 72
jeanette.andersson@malmo.se