Rådhuset

I rådhuset hålls bland annat representationsmiddagar, utställningar och kommunfullmäktige sammanträden.

Fyra representationsvaktmästare ser till att allting fungerar som det skall under dessa tillställningar samt att lokalerna bevaras i gott skick. Inom verksamheten erbjuds även möjligheter till konferensbokningar i kompanihuset, beläget på Kompanihusgården precis bredvid rådhuset.

Rådhuset nyttjas främst till officiella mottagningar och måltider i kommunens regi. Lokalerna kan också få disponeras av större organisationer, företag och föreningar i Malmö vid t ex. jubileer.
Närings- och föreningslivet i Malmö får hyra lokaler i rådhuset om företaget/föreningen firar t.ex. 50-års jubileum, eller arrangerar ett internationellt symposium i Malmö. Frågor angående detta besvaras av representationskommitténs sekreterare Siv Gyllix.

Rådhuset är tyvärr ej öppet för allmänheten.

Kontakta oss

För vigslar i Rådhuset, kontakta vigselexpeditionen
040-34 10 96 (telefontid kl. 10-12)
vigsel@malmo.se

Ken Johnson, sektionschef