Kontorsservice

Serviceförvaltningen tillhandahåller kontorsstöd i form av kontorsvaktmästerier på stadshuset och Henrik Smithsgatan 13.

Stadshuset kontorsservice
E-post: Stadshuset.kontorsservice@malmo.se
Tel: 073-346 44 35

Henrik Smithsgatan 13.
E-post: sef.hs13kontorsvaktmastare@malmo.se
Tel: 072-964 68 34

Kontakta oss

Petra Fredin, sektionschef