Intern kommunikation IT-service

Hjälp till i kommunikationsarbetet genom att fylla i enkäten.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.