Debiteringen

På uppdrag av förvaltningarna fakturerar debiteringen egenavgifter inom barnomsorg, färdtjänst, LSS, och vård och omsorg.

Debiteringen samordnar och kvalitetssäkrar fakturaprocessen från början till slut. Dessutom avlastar vi förvaltningarna genom att svara på Malmöbornas fakturafrågor. Vi informerar, förklarar och hjälper kunderna rätt. Att ge bra service och ett gott bemötande innebär för oss att vi är tydliga, trygga och professionella i kontakten med Malmöbon.

Det gamla faktureringssystem byts ut mot ett nytt i årsskiftet 2019/2020.

Här får du svar på dina frågor.

Kontakta oss

Majbritt Kilemark, enhetschef.


Vid fakturafrågor
Debiteringen@malmo.se
Telefon: 040-34 51 35
Telefontid: måndag-torsdag 9-12