Administrativa supporttjänster


  • Direktupphandlingssupport
  • Städsupport

Kommuntjänster, intern service, tillhandahåller rådgivande administrativ support vid direktupphandling.

Med tjänsten direktupphandlingssupport underlättar vi för Malmö stads enheter och förvaltningar att utifrån LOU och Malmö stads upphandlingspolicy skapa underlag för offertförfrågan, tilldelningsbeslut och avtal. I uppdraget ingår behovsanalys samt upprättande av förfrågningsunderlag i dialog med beställaren. I de administrativa tjänsterna ingår även skapande av utvärderingsmodell, tilldelningsbeslut, avtalstext samt säkerställning att alla dokument som krävs upprättas för diarieföring.

Städsupport tillhandahåller rådgivande administrativ support samt operativ koordinering i avtalsuppföljning. Städsupporten fungerar som ett stöd genom hela städprocessen, från utredande kartläggning, upphandling, uppstart, avtalsuppföljning samt avslut. Städsupport kan även vara behjälplig med kortare insatser gällande utbildning av befintlig personal samt råd och stöd.

Kontakta oss

Martin Olofsson, sektionschef