Kommuntjänster

Kommuntjänsters uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och effektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och Malmöborna, utifrån deras behov. Vi erbjuder likvärdig service, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.

Detta uppnås genom:

  • ännu bättre och flexiblare hantering
  • helhetslösningar
  • utnyttjande av ny teknik
  • kvalitet och kompetens
  • snabb anpassning till omvärldsförändringar
  • medvetet miljöarbete

Kontakta oss

Marcus Christensson, avdelningschef

Kristina Gustlin, enhetschef städservice

Lilja Olsson, enhetschef intern service

Jonas Langborg, enhetschef HR-service
Lasse Blomqvist, enhetschef IT-service
Lars Hellström, enhetschef extern service

Ann Ekvall, enhetschef kontaktcenter