Service av brandsläckare

Från och med den 1 januari 2018 har serviceförvaltningen tagit över serviceavtalet för handbrandsläckare i Malmö stad. Har du behov av service på din brandsläckare kontakta kundcenter.

Brandsläckare

Malmö stads övergripande avtal med vår upphandlade leverantör angående service på brandsläckare, upphör den 31 december 2017.

Serviceförvaltningen kommer fortsättningsvis att utföra löpande underhåll efter tidigare upparbetad tidplan.

Om du vill veta mer om tjänsten så finns det att läsa i serviceförvaltnings tjänstekatalog. Se länk nedan.

Nedan finns en pdf-fil med kontaktytor för service eller om det skulle hända något akut. PDF-filen kan du skriva ut och sätta på skåp/anslagstavla/vägg.

Frågor och svar

Innebär den här förändringen någon skillnad för vår verksamhet?

Det blir ingen större skillnad vad gäller kontrollerna och servicen av brandsläckare, eftersom de kommer att genomföras enligt tidigare genomarbetad tidsplan. Däremot hoppas vi att den här förändringen leder till en ökad service och en bättre helhetssyn när det gäller verksamheternas brandskyddsarbete.

Kommer denna tjänst nu att kosta mer för oss verksamheter än tidigare?

Nej, tjänsten kommer inte bli dyrare. Vår målsättning är att det ska bli billigare eftersom vi nu upphandlar det material som behövs, till exempel brandsläckare, brandfiltar med mera.

Hur ska jag göra om en brandsläckare går sönder eller försvinner?

Om detta sker innan årsskiftet så kontaktar du vår upphandlade leverantör Brand & Industriskydd enligt nuvarande rutin. Om det sker efter den 1 januari 2018 så kontaktar du kundcenter på serviceförvaltningen.

Jag har avtalat med nuvarande leverantör Brand & Industriskydd att de ska komma i januari 2018 och fortsätta montera nya brandsläckare i våra lokaler. Hur gör jag nu?

Fullfölj de påbörjade arbeten ni har avtalat med Brand & Industriskydd, även om de sträcker sig över årsskiftet. Kontakta däremot kundcenter nästa gång ni behöver montera nytt.

Kontakta oss

Telefon: 34 70 00
E-post: Intern.kundservice.sef@malmo.se