Stöd och service

Under stöd & service samlas det som är till stöd för dig som anställd på kommunteknik.

Här finns allt det du kan ha nytta av i din vardag och som är specifikt för kommunteknik.


Kontakta oss

Jerker Johansson, avdelningschef