Underhållsgruppen

Underhållsgruppen utför underhåll och service främst för: Stadsfastigheter, Fastighets- och gatukontoret, och Förskoleförvaltningen, och sekundärt för: Grundskoleförvaltningen. Deras tjänster innefattar löpande service för 220 objekt inom Malmö stad, och på ett år utför de cirka 400 lekplatsbesiktningar.

Uppdrag och arbetsuppgifter

Service av lekplatser & utegym

Ansvarig för tillsyn, funktionskontroll och besiktning av lekplatser/utegym inom entreprenad område Västra Malmö. Tillsyn sker: 1 gång / per vecka, funktionskontroll: 3 gånger / per år, årsbesiktning: 1 gång / per år. Årsbesiktningen är även utökad och inkluderar samtliga objekt inom Malmö stad.

Vid tillsyn noteras och förs alla brister till protokoll. Rekommenderade åtgärder utförs efter godkännande av beställare/förvaltare. I samband med tillsyn av lekplats/utegym ses även övrigt närliggande omgivning över till exempel: utemöbler, staket/grindar, papperskorgar och cykelställ.

Allmänt snickeriarbete, underlag & reparationer

Genomför varierat hantverk och underlag inom Malmö stad, t.ex. snickeri i samband med Malmöfestivalen, samtliga boule-/volleybollbanor och mindre fotbollsplaner, etablering av hybridgräs och installering av bilspärrar.

Kontakta oss

Camurjan Zekmani, sektionschef
Martin Brink, arbetande förman
Daniel Lundqvist, arbetande förman