Bredband

Avdelningen Bredband utför all bredbandsgrävning för Malmö stad, i samarbete med fastighets- och gatukontoret, åt beställaren Malmö stadsnät. Förser bredbands-/fiberanslutningar till samtliga kunder (fastighetsägare, butiker, kontor etc.) inom Malmö stad. Även privat personer kan beställa fiber via Malmö stadsnät. Bredband genomför cirka 200-250 projekt / per år inom Malmö stad.

Primära uppdrag och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår: platsbesök, nätutbyggnad, ledningskontroll, ansökan om grävtillstånd, arrangering av trafikanordningsplan samt arbetsledning. Syftet är förenkla processen i alla led samt minimera risker för boende i området. Efter utfört uppdrag genomförs återställning av mark (t.ex. mindre plattsättning och asfaltering på gång-, cykel- och körbanor samt återställning av gröna ytor).

Övriga uppdrag och arbetsuppgifter

Ansvarig för eftermarknaden, dvs. expandering av FTTH (Fiber to the Home) som Malmö stad tillhandahåller. Samt, genomför markjobb i felhanteringssystemet Expand som gäller på stadsfastigheters mark.

Kontakta oss

Glenn Nilsson, arbetsledare bredband

Zeinab Alaliaoui, sektionschef - bredband, reparation och trafik