Projekt

Tjänsten Projekt innefattar tre uppdrag och arbetsuppgifter: projektledning, kalkylering och upphandling. Projekt projektleder 80-100 uppdrag / per år, och kalkylerar för cirka 50 miljoner / per år. Främsta uppdragsgivare är: Stadsfastigheter och Fastighets- och gatukontoret.

Uppdrag och arbetsuppgifter

Projektledning

Tillhandahåller tjänsten projektledning som inkluderar hantering och genomförande av projekt med extern entreprenör. Anledningen till efterfrågan kan variera, främst gäller det tjänster som inkluderas av avtal, men inte går att genomföra internt.

Kalkylering

Kalkylerar och beräknar prissättning för beställare. Antingen kommer beställare med färdig förfrågan/handling, då beräknas det enbart. Alternativt, genomförs en process där beställaren hjälps att sammanställa idé och förfrågan/handling, därefter görs en beräkning. Vid godkännande fortskrider projekt enligt överenskommelse.

Upphandling

Tar fram underlag till upphandlingsenhet, direktupphandlar tjänster och varor av externa aktörer.


Kontakta oss

Anders Hansson, ingenjör