Fastighet

Arbetar med teknisk drift och service av fastigheter så att verksamheterna kan fokusera på sina uppdrag.
En fastighet eller anläggning har många installationer som måste fungera dygnet runt, året om. De olika tekniska systemen skall både samverka optimalt och vara så energieffektiva som möjligt.

Målsättning

Vår målsättning är att vara den kompletta leverantören i Malmö stad av drift, skötsel, underhåll och service för att tillmötesgå våra kunders krav och önskemål. Vår servicepersonal erbjuder kundnära relationer och bred kunskap.

Fastighetsdrift

Arbetar med underhåll och skötsel av fastigheter och tekniska installationer. Det kan då handla om daglig tillsyn av byggnaderna, inre underhåll som till exempel justering dörrar och fönster, blandarbyten, reparation av wc-stolar och övriga byggnadstekniska arbeten. Vi utför även mindre byggentreprenader.

Driftoptimering

Här utför vi energieffektiviseringar, driftoptimering, energianalyser och energiuppföljning samt förslag på energiåtgärder i Malmö stads ägda fastigheter.

Brandlarms och sprinklersanläggningar

För att kunna fylla sin viktiga funktion måste alla brandlarm kontrolleras och provas. Löpande skötsel av brandlarmsanläggningar är en tjänst för regelbunden testning och tillsyn av brandlarm enligt gällande regelverk.

SBA support

Vår SBA-support erbjuder stöd genom hela SBA-processen baserat på verksamhetens behov. SBA-support kan hjälpa till med kartläggning av nuläge, uppstart eller komplettering baserat på Malmö stads riktlinjer för SBA.

Bygg/VVS

Arbetar med byggentreprenader samt drift- och underhåll i Malmö stads ägda fastigheter och hyrda lokaler. Även mindre reparationer och nyinstallationer inom VVS förekommer.
Reparationer med snabb service och kunskap ger rätt åtgärd vid rätt tillfälle.

El, tele och data

Vi projektleder, projekterar, installerar och underhåller funktioner kring el, tele och data. Vi utför egenkontroller med åtgärdsprogram samt belysnings rådgivning. Allt med kostnadseffektivt tänkande.

Storkök

Våra tekniker utför service, reparationer och underhåll av storköksutrustning som t.ex. kokgrytor, stekbord, kylar/frysar i Malmö Stads storköksanläggningar.

Bad och Fontän

Här bedrivs teknisk drift/underhåll och skötsel på badanläggningar, kolonier, fontäner, konstverk på allmän platsmark och offentliga toaletter.

Gatubelysning/Trafiksignaler

Vi utför Drift och underhåll av gatubelysning och trafiksignaler i hela Malmö stad. Det kan vara seriebyte av ljuskällor, utbyte av stolpar vid underhåll och akut, special- och effektbelysning eller belysning vid arrangemang.

Solenergi

Vi levererar allt från rådgivning och utredning till kompletta anläggningar inklusive drift/skötsel av anläggningar som omvandlar solens strålar till el eller värme.

Kontakta oss

Kent Lantz, avdelningschef