Ledarforum

Minst två gånger varje år samlas förvaltningens alla chefer under ledning av servicedirektören. Dessa dagar är till för att diskutera gemensamma strategier, mål, ledning, styrning och utveckling av ledarskapet.

Ett annat viktigt syfte med träffarna är att träffas för att byta erfarenheter, lära av varandra och lära känna varandra.

Mellan träffarna med Ledarforum arbetar små grupper med olika fokusområden. Sedan första mötet i september 2014 har tre olika grupper arbetat med följande:

Läs mer om vad som händer i de olika grupperna här.

Kontakta oss

Emina Kukic, assistent