Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Miljöstrategiska avdelningen

Sedan drygt tjugo år ansvarar miljöförvaltningen för stadens strategiska och långsiktiga miljöarbete. Det innebär att vi processleder, stödjer och samordnar Malmö stads miljöarbete för en hållbar utveckling.

Miljöförvaltningen samordnar arbetet med Malmös miljöprogram och handlingsplan och ansvarar för miljöövervakningen av luft, vatten och natur. Genom att granska planer och bygglov förebygger vi hälso- och miljöproblem för både människa och samhälle.

Vi ansvarar för samordning av Malmö stads arbete med klimat- och naturresurser, Fairtrade City, lärande för hållbar utveckling, kemikalieplanen, samt Malmö stads medverkan i olika lokala, nationella och internationella nätverk med koppling till hållbar utveckling och miljö.

Vi söker externa medel och driver och samordnar utvecklingsprojekt och program som bidrar till god miljö och hållbar utveckling i Malmö. För att lyckas måste vi samarbeta. Därför genomför vi projekten ihop med andra förvaltningar, företag och organisationer, både i Malmö och i omvärlden.

Projektverksamheten är inriktad mot klimat och energi, stadsutveckling, samt kunskap om och lärande för hållbar utveckling. Vi driver spännande pilotprojekt, men vi jobbar lika mycket med att göra projekten till en naturlig del av vardagen. 

Vårt arbete bidrar alltså på flera sätt till ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling i Malmö.

Kontakt

Olof Liungman
avdelningschef