Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

HR-enheten

Vår enhet ger stöd och service inom HR-området till chefer och medarbetare.

Vi arbetar utifrån Malmö stads HR-processer: anställning och lön, arbetsmiljö, rehabilitering, löneöversyn, rekrytering och kompetensförsörjning.

Kontakt

Pernilla Hedin
HR-chef