Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enheten för kansli och juridik

Enheten ger stöd och service till chefer, medarbetare, kollegor, förtroendevalda, Malmöbor, verksamhetsutövare och andra samarbetspartners.

Vårt huvuduppdrag är att serva miljönämnden och säkerställa en demokratisk och transparent beslutsprocess som myndighet och kommunal förvaltning.

Uppdraget omfattar arkiv, dokument- och ärendehantering, nämndsadministration, juridik, systematiskt kvalitetsarbete samt förvaltningens gemensamma målprocess.

Vi har ansvar för att effektivisera, utveckla, samordna, kontrollera och kvalitetssäkra de förvaltningsövergripande processerna inom vårt område.

Kontakt

Sofie Holmkvist
enhetschef