Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enheten för hälsa och omgivning

På enheten för hälsa och omgivning arbetar vi förebyggande med att granska hur nya verksamheter i staden uppfyller hälsoskyddskraven i miljöbalken.

Störst fokus har vi på att barn och unga i Malmö ska vistas i hälsosamma miljöer, så en stor del av tillsynen sker på skolor och förskolor. Vi kontrollerar att lokalerna har fungerande ventilation, är fria från fukt och mögel, och att ljudmiljön är bra utan störande buller från fläktar och annat.

Den som startar en ny skola eller förskola ska, enligt miljöbalken, anmäla det till miljöförvaltningen. Då kontrollerar vi att verksamheten är placerad på lämplig plats och att byggnaden har de förutsättningar som krävs. Malmö växer snabbt, så vi behöver många nya skolor och förskolor. Att säkerställa god miljö och tillräckliga ytor för barnen både ute och inne är en del i vårt uppdrag.

Den som gör en hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg, som till exempel på en skönhetssalong eller hos en tatuerare, ska vara trygg och kunna lita på att verksamheten har bra rutiner för hygien och smittskydd. Vi kontrollerar även badanläggningar, enskilda avlopp, och fartyg som kommer till Malmös hamn.

Kontakt

David Lindsjö
Enhetschef