Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enheten för bostadstillsyn

På enheten för bostadstillsyn arbetar vi för att människors hälsa inte ska påverkas negativt av bostaden. Kort sagt - att Malmöborna inte ska bli sjuka av att vara i sina hem.

Det finns regler för hur miljön i bostäder ska vara, till exempel att skadedjur måste bekämpas, hur mycket en ventilationsfläkt får bullra, eller hur dragig och kall en bostadsmiljö får vara. En stor del av vårt arbete består av att utreda olika bostadsärenden, till exempel om fukt och mögel, buller eller legionella.

Det förebyggande arbetet med bostadstillsyn är en allt viktigare del av vårt uppdrag. Det innebär i praktiken att vi själva initierar kontroller av fastigheter, oftast i områden med lägre välfärd i Malmö. Vår erfarenhet visar att många inte vet vilka rättigheter och skyldigheter de har och att man därför inte ställer rätt krav på sin fastighetsägare.

En annan utmaning i Malmö, liksom i många andra större städer, är att bristen på bostäder gör det möjligt för oseriösa fastighetsägare att hyra ut bostäder som inte följer lagstiftningens krav. Arbetet mot oseriösa fastighetsägare och så kallade slumförvaltare i Malmö är högt prioriterat.

Vi som jobbar på bostadstillsynen


Servicetelefon 040-34 35 15 mån-fre 9-12, 13-15.30.

bostadstillsyn@malmo.se

Kontakt

Vian Mirza
Enhetschef