Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Enheten för avfall och vatten

På enheten för avfall och vatten arbetar vi brett med många delar som kan kopplas till miljöfarlig verksamhet.

Vårt uppdrag är att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken inom till exempel områden som farligt avfall, avfallsanläggningar, radon och cisterner samt nedskräpning. Vi handlägger ärenden som rör dagvatten, avloppsreningsverk och infrastruktur, som Citytunneln och Öresundsbron. Vi ger inom våra ansvarsområden utifrån miljöbalken, svar på bygglovsremisser från stadsbyggnadskontoret.

Fordonsbranschen, med verkstäder, biltvättar och bilskrotare, är ett växande tillsynsområde. Här har vi under några år arbetat på ett mer förebyggande sätt för att motverka oseriösa och olagliga verksamheter. Tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter utvecklar vi våra tillsynsmetoder och bidrar till ett tryggare och mer miljövänligt Malmö.

Kontakt

Fredrik Bengtsson
Enhetschef