Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Miljöförvaltningen är en självständig myndighet enligt grundlagen, med uppdrag att bedriva tillsyn och kontroll enligt Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken.

Det innebär att vi med särskilda tillsynsuppgifter ska se till att företag och verksamheter i hela Malmö - även Malmö stads egna - följer lagen. Syftet är att skydda miljön och människors hälsa och främja en hållbar utveckling, både nu och i framtiden.

På avdelningen för miljö- och hälsoskydd kontrollerar vi varje år hundratals industrier och verksamheter i Malmö. Verksamheter som påverkar miljön kan vara tung industri med farligt avfall, men det kan också vara en kemtvätt eller en tandläkare.

Miljöinspektörerna på förvaltningen har ett brett arbetsområde som omfattar allt från kemikalier, industrier och mark- och vattenfrågor, till hälsoskydd och bostadsmiljö.

Malmö är en gammal industristad och på mycket av den mark där vi idag bygger bostäder och skolor har det tidigare funnits industrier eller verksamhet som har förorenat marken. Här samarbetar vi med andra förvaltningar i staden för att säkerställa giftfria miljöer, till exempel för Malmös skolbarn.

Förtätningen av staden gör att industrier och bostäder kommer närmare varandra. Det kan innebära markföroreningar, buller och utmaningar med brist på fria ytor och gröna miljöer. Miljöförvaltningens uppdrag är att skydda miljön och människors hälsa.

En annan utmaning i Malmö, liksom i många andra större städer, är att bristen på bostäder gör det möjligt för oseriösa fastighetsägare att hyra ut lokaler och bostäder som inte följer lagstiftningens krav. Här har vi ett viktigt uppdrag att se till att Malmöborna inte har bostäder som gör dem sjuka.

Vi arbetar hela tiden för att utveckla tillsynen som redskap för att nå hållbar utveckling. Ett exempel är att samordna insatser från olika myndigheter för att tillsammans motverka oseriösa och olagliga verksamheter i Malmö.

Vi som jobbar på MHS

 

MHS servicetelefon 040-34 35 15, mån-fre 9-12, 13-15.30.

Kontakt

Jeanette Silow
avdelningschef