Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kontrollenheten

Inspektörerna på kontrollenheten utför de planerade kontrollerna ute på restauranger och livsmedelsanläggningar i Malmö. De hanterar klagomål och misstänkta matförgiftningar.

Arbetsuppgifter

  • utför planerad kontroll
  • utför första kontroll under registreringsåret
  • utreder klagomål och misstänkta matförgiftningar
  • hanterar övriga förekommande arbetsuppgifter till exempel remisser, åtalsanmälningar och överklaganden.

Kontakt

Arvid Nordland
enhetschef