Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Mallar till Vision

Mallarna nedan använder du när du ska skapa en ny mall som ska läggas in i Vision.

Det finns två grundmallar: en för beslut och en för övriga typer av skrivelser. Grundmallen för beslut innehåller besvärshänvisning (OBS! I mallen endast till länsstyrelsen, vilket betyder att den måste ändras i de fall överklagan ska skickas till en annan instans).

Det finns dessutom ett antal schablonmallar som utgår från grundmallarna, men som innehåller genomarbetade förslag på texter och disposition för olika typer av dokument som vi skapar.

Det finns även ett dokument med kopplingsinstruktioner som du kan använda för att hämta in information från Vision till mallar. Du kan också skriva vilken information du vill ha in i din mall och gulmarkera texten, så ordnar systemförvaltare med kopplingsinstruktionerna innan mallen läggs in i Vision.

Superanvändarna har behörighet att göra mindre ändringar i befintliga mallar direkt i Vision, t ex justeringar av hänvisningar/lagrum eller årsavgifter. Finns det behov av en ny mall ska den stämmas av med kommunikatör, jurist och enhetschef innan den laddas upp genom formuläret nedan. Har du några frågor kontakta Emil eller Linda.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundmall.dotx 48.7 kB 2019-12-18 13.47
Grundmall_beslut.dotx 53.8 kB 2019-12-18 13.47
Delgivningskvitto.docx 57.9 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall beslut om tillstånd.dotx 55.7 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall beslut om årsavgift_anmälningsavgift.dotx 54.8 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall Föreläggande med vite.dotx 59.1 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall Förslag till beslut.dotx 48.1 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall inspektionsrapport checklista.dotx 72.5 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall inspektionsrapport.dotx 50.8 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall Yttrande på delegation tillstånd.dotx 53.8 kB 2019-08-20 13.09
Schablonmall Yttrande på delegation.dotx 52.3 kB 2019-08-20 13.09
Kopplingsinstruktioner_2018-02-07.docx 26.2 kB 2019-08-30 14.25

Ladda upp ny mall

Fyll i formuläret och ladda upp utkastet/mallen.
Kontakt:

Har du frågor som gäller mallarna, hör av dig till Emil Lindvall, systemförvaltare.