Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Klassificeringsstruktur

Miljöförvaltningens ärenden klassificeras efter en klassificerings-struktur beroende på ärendets karaktär. Klassificeringsstrukturen är processbaserad, vilket betyder att den följer våra olika verksamhetsprocesser.

Klassificeringsstrukturen är uppbyggd efter styrande, stödjande och kärnprocesser. De styrande och stödjande processerna är gemensamma för hela Malmö stad och har kartlagts centralt. Kärnprocesserna är specifika för miljöförvaltningen och speglar våra olika verksamheter i en logisk struktur. Detta gör exempelvis att det är lättare att söka ut olika typer av ärenden i Vision.

Eftersom klassificeringsstrukturen följer våra processer är den inte organisationsbunden, men miljöförvaltningens olika enheter arbetar ändå i stor mån med specifika ärendetyper. Prata med din administrativa assistent eller superanvändare om du vill ha vägledning eller en lathund som är anpassad för just din enhet.

Miljöförvaltningens klassificeringsstruktur hittar du HÄRPDF (pdf, 210.8 kB).