Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Händelsekategorier

I samband med att vi gick över till Vision har vi gjort en del förändringar gällande händelsekategorier. Händelsekategorierna klassificerar de handlingar vi diarieför, så att vi enklare ska kunna söka ut dem i systemet. 

För att lättare veta vilken händelsekategori du ska välja när du diarieför en handling i Vision, finns en lista med vägledande kommentarer som du hittar HÄRPDF (pdf, 120.8 kB). Kommentarerna syns även i lathunden i systemet när du väljer händelsekategori.

Ett exempel på en ny händelsekategori är TJANT (Tjänsteanteckning) som du använder när du diarieförd en egenupprättad uppgift som tillför någonting till ett ärende.

Vissa händelsekategorier är extra viktiga att det blir rätt i systemet. Detta då vi söker ut dessa för att kunna återrapportera delegationsbeslut till nämnden:

  • Alla delegationsbeslut ska ha händelsekategori DELBE, inklusive yttranden tagna på delegation.
  • Alla projektavtal och anställningsavtal för tillsvidareanställningar, som vi undertecknar på delegation, ska ha händelsekategori DELBEAVT.