Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Vision Miljö

Vision Miljö är miljöförvaltningens dokument- och ärendehanteringssystem. I systemet ska samtliga allmänna handlingar registreras. 

Alla på miljöförvaltningen har en inloggning i Vision. Som nyanställd får du, tillsammans med en kallelse till grundutbildning, din inloggnings-information. Har du problem med inloggning vänder du dig till Carina Hansson eller Linda Wilhelmson (tills ny systemförvaltare är rekryterad).. Felanmälningar eller andra supportärenden, mejlar du miljo@malmo.se och ange Vision i ämnesraden.

Det finns både en skarp version av Vision och en utbildningsversion. Utbildningsversionen uppdateras varje natt med en kopia från vår skarpa version. Det är fritt fram att öva och testa i utbildningsversionen om du känner dig osäker på någonting.

Till höger finns mer information om hur du installerar Vision på din dator.

Om du har frågor, idéer eller har stött på ett problem, kontakta i första hand superanvändaren på din avdelning/enhet.

Nyheter