Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Förvaltningsövergripande rutiner

Ekonomi

Ansvar: Ekonomienheten

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avgifter bilaga PM inkasso.DOC 61.5 kB 2012-11-05 17.20
Faktureringsschema samt rutinbeskrivning årsfakturering.doc 60 kB 2016-03-08 16.57
Indrivning av obetalda fakturor - rutin.doc 55.5 kB 2014-08-18 14.20
Inköp avrop och upphandling - rutin.doc 102 kB 2020-01-27 14.45
Kom ihåg lista till nyanställda Avd MHS ALK.doc 263.5 kB 2015-11-23 14.28
Osäkra fakturor – anmälan i konkurs samt avskrivningar.doc 55 kB 2014-07-17 16.42
Skadestånd och ersättning till extern part - rutin.docx 59.9 kB 2018-06-19 11.59
Taxor - fastställande, uppindexering och ändring - rutin.doc 98.5 kB 2013-12-09 12.52
Uppdatering av biverksamheters avgifter i MiljöReda - rutin.docx 171 kB 2015-03-25 10.23

Förvaltningsövergripande rutiner

Förvaltningsövergripande rutiner

Avdelningsspecifika rutiner

Avdelningsspecifika rutiner