Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Så använder du bilarna

Bilarna ska inte användas för transporter till/från sammanträden, kurser etcetera eftersom de då blir uppbokade onödigt lång tid. I dessa sammanhang används cykel, allmänna kommunikationer eller taxi. Bilarna används främst för tillsyns- och kontrollbesök hos verksamheter och företag.

Medarbetare och inspektörer som nyttjar bilarna ska utbildas i eko-körning.

Bokning

Bilarna bokas här. Boka inte större bil än du behöver. Glöm inte avboka om du inte behöver bilen eller om du återlämnar den tidigare än planerat.

Utlämning

Väska med bilnycklar, bensinkort (vid behov) och passer-tagg hämtas i receptionen. Om bilen inte är uthämtad senast en kvart efter utsatt tid, kan den lämnas ut till någon annan.

Alkolås

Alla bilar utom två är försedda med alkolås. Läs mer om alkolås.

GPS

Vid behov finns även en tillhörande GPS-navigator som du kan kvittera ut i receptionen. Navigatorn fästs i en lucka ovanför instrumentpanelen. GPS-navigatorn ska återlämnas till receptionen efter körning.

Körjournal

I bilarna finns en pärm med körjournal och annan nyttig information som ska fyllas i vid varje körning. Körjournalen fylls i efter körningen: datum, mätarställning och besöksställen.

Parkering

Nyttokortet som sitter på framrutan innebär att parkering får göras under högst två timmar i följd på plats där parkering annars är tillåten kortare tid. Nyttokortet gäller endast på gatumark (Malmö stads mark), inte på tomtmark. Dessutom får uppställning ske under högst två timmar i följd på avgiftsbelagd parkering utan att erlägga avgift. P-skivan ska ställas in på fordonets ankomsttid. Läs mer om Nyttokortet.
Observera att eventuella felparkeringsböter betalas av bilföraren. Receptionen ska informeras om vilken bil som har fått böter, vilket görs direkt vid återkomst till förvaltningen.

Återlämning

Om mätaren visar mindre än ¼ tank ska du antingen tanka bilen eller säga till i receptionen vid återlämningen, så att nästa användare tankar bilen. I första hand ska man tanka bränsle som minskar negativ miljöpåverkan, det vill säga naturgas. Uppgifter om tankställen finns i pärmen i bilen och bensinkort med tillhörande kod finns i receptionen. Lämna inte något i bilen (gäller även skräp!).

Kontrollera att belysningen är släckt, alla fönster stängda och alla dörrar låsta.

Bilväskan med innehåll återlämnas i receptionen genast vid återkomsten.

OBSERVERA
Gå alltid runt bilen när du ska återlämna den. Meddela alltid receptionen omgående om du upptäcker fel eller skada på bilen. Det är viktigt ur försäkringssynpunkt. Om du inte meddelar om det är en skada, gäller inte miljöförvaltningens bilförsäkring. (Din egen försäkringsbonus berörs inte om du orsakar skador på tjänstebilarna).

Kontakt:Albert Spiljak: 420 24