Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Resa i tjänsten

Anställda på miljöförvaltningen ska i samband med resor beakta Malmö stads resepolicy.

Resor i Malmö

Alternativ nummer ett - tjänstecykel, alternativ nummer två - tjänstebil.
Till bokningen av cykel eller bil

Nyckel hämtar du i receptionen.

Bruksbilar

Våra bilar är i första hand till för tillsynsverksamheten och ska endast i undantagsfall utnyttjas till annat än tillsynsbesök.

  • Boka endast bilen den tidsperiod du har tänkt utnyttja.
  • Avboka bilen om du får ändrade planer, be receptionen om hjälp att avboka om du till exempel blir sjuk.
  • Kommer du tidigare än planerat från en inspektion – avboka bilen resterande tid.
  • OBS! Om du inte hämtat bilen efter 15 minuter förlorar du din bokning om någon annan behöver bilen.
  • Behöver du hjälp med ändring av din bokning - hör av dig till receptionen.

Andra alternativ att resa i Malmö

  • Kollektivtrafik: Använd Jojo-kort som delats ut till din avdelning. RekvisitionsblankettPDF (pdf, 282.8 kB) från Skånetrafiken (finns i receptionen) - när du behöver ladda Jojo-kortet. Jojo-kort försvinner och de Jojo-kort förvaltningen har utgår den 14 december 2019.
  • Taxi: Använd taxikort som delats ut till din avdelning.

Malmö stad har en ny reseleverantör - Big Travel.


Resor som redan är beställda hos Egencia som behöver ändras: kontakta Egencia. Big Travel har inte tagit över dessa resor.


Medarbetare som tidigare var upplagda i Egencias register har blivit överflyttade till Big Travel. Om du inte har någon "reseprofil" hos Big Travel och ska boka, e-postar du dem (se länken Kontaktuppgifter och hur du bokar nedan hur du gör). Du måste själv uppdatera din profil när någon uppgift ändras.

Resor inom Sverige

Så här gör du när du ska resa inom Sverige

1) Fyll i blanketten Resplan och reseförskott som finns under Min anställning/blanketter, innan du beställer resan.

2) Skriv ut den ifyllda blanketten Resplan och reseförskott och bifoga program som styrker din resa samt be din närmaste chef att attestera din resplan innan du beställer resan.

3) Närmaste chef sparar din resplan fram till att reseräkning är registrerad i HRutan.

4) Efter chefens underskrift av resplanen ska du boka din resa via Big Travel.

5) Spara alla program och signerade kvitton (kvitton ska signeras av din närmaste chef) på utgifter i samband med resan.

6) Program som stärker syftet med resan ska bifogas resefakturan i Ekot innan attest.

7) Efter hemkomst ska du snarast göra en reseräkning som du når under rubriken Mina resor i HRutan, Glöm inte att lägga in färdtidsersättningen. Reseräkningen ska skrivas ut och attesteras både på papper och i Mina resor i HRutan av din närmaste chef.

8) Senast en månad efter genomförd resa ska chefen lämna följande originalhandlingar till Eva Walldén:
- resplan
- reseräkning
- program
- originalkvitton som är signerade av närmaste chef.

Resor utomlands

Så här gör du när du ska resa utomlands - gäller inte Danmark

1) Fyll i blanketten Resplan och reseförskott som finns under Min anställning/blanketter, innan du beställer resan.

2) Skriv ut den ifyllda blanketten Resplan och reseförskott och be din närmaste chef och förvaltningschef att attestera din resplan, innan du beställer din resa.

3) Efter underskrift av din chef och förvaltningschef ska du själv beställa din resa via Malmö stads resebyrå Big travel.

4) Efter du har beställt din resa ska du lämna underskriven blankett Resplan och reseförskott till förvaltningens HR-administratör Eva Walldén.

5) Spara alla program och signerade kvitton (kvitton ska signeras av din närmaste chef) på utgifter i samband med resan.

6) Program som stärker syftet med resan ska bifogas resefakturan i Ekot innan attest.

7) Efter hemkomst ska du göra en reseräkning som du når under rubriken Mina resor i HRutan, Glöm inte att lägga in färdtidsersättningen. Reseräkningen ska skrivas ut och attesteras både på papper och i Mina resor i HRutan av din närmaste chef.

8) Reseräkningar med tillhörande kvitton, program, lämnas i original till miljöförvaltningens HR-administratör för arkivering senast en månad efter genomförd resa.

Kontaktuppgifter och hur du bokar hos Big Travel

Tänk på: I nuläget kan du bara boka utrikeshotell i självbokningssystemet om du lägger in kort för betalning på plats. Om du inte vill betala på plats med kortet, bokar du hotellet via Big Travel på mejl eller telefon mot voucher. Då är hotellet förbetalt och du slipper betala på plats.