Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Ändra dina kontaktuppgifter

Här ändrar du dina kontaktuppgifter så att Kontaktcenter kopplar samtal till rätt person. Det är här du lägger in sökord (för det du arbetar med) i CMG och här är info om hur du uppdaterar din profil på Komin.

Sökord är viktiga för Kontaktcenter – som är det de utgår ifrån när de söker information till rätt handläggare. Sökord kan vara information om dina arbetsområden, projektnamn, tillsynsområden med mera, till exempel ”enskilda avlopp”, ”Seved”, ”solguiden”, ”marksanering”, ”innovationsarena”, ”vattenfrågor”, ”kemikalier”, ”förorenad mark” med flera. Tänk också på att din titel ska stå med som sökord.

Så här gör du

  1. Kolla vad som står på dig genom att klicka på telefonluren i den svarta ramen på Komin-sidan: sök på ditt namn.
  2. Kolla dina kontaktuppgifter, till exempel ditt telefonnummer.
  3. Gå in på ”Utökad information”. Längst ner: Sökord. Där ser du vilka sökord som står på dig.
  4. Vill du ändra dina sökord: skriv ett mejl till registervard.sef@malmo.se Skriv tydligt om det är sökord som ska tas bort eller sökord som ska läggas till.

Min profil på Komin

Kontaktbokens uppgifter lägger du in själv på ditt namn - redigera profil. Vissa uppgifter i kontaktboken genereras automatiskt, som till exempel förvaltningens adress, chefens namn med mera.

Arbetsfält väljer du själv för att du ska få nyheter som är för en viss arbetsgrupp, till exempel alla som arbetar med ekonomi inom Malmö stad, alla som arbetar med HR, kommunikation, folkhälsa, stadsutveckling, ärendeberedning, kommunikation etc. Många av oss på miljöförvaltningen, miljöinspektörer och vi som arbetar  med livsmedelskontroll har inget specfikt arbetsområde för vår yrkesgrupp.

Så här uppdaterar du dina uppgifter på Min profil:


1. Gå in på Min profil (antingen söker du ditt namn i sökrutan "Sök person" på Komin, eller i väljer "Mer" i den svarta menyn överst på sidan och går in på Min profil. Du går själv in och redigerar uppgifterna.
2. Skriv en kort beskrivning av vad du arbetar med på "Om mig". Längre ned på sidan/"kontakt-kortet" kan du komplettera med personliga uppgifter som "Personligt" det vill säga intressen, språkkompetens med mera. Du behöver inte skriva något i "Statusmeddelande". Du kan du också lägga in vilka språk du talar/skriver. Andra fält som twitter med mera är inte obligatoriska.
2. Förvaltning ska vara förifyllt Miljöförvaltningen. Kryssa i om detta inte är förifyllt (uppgift som hämtas ur HR-systemet).
3. Du väljer Inget arbetsfält såvida det inte finns något arbetsfält som stämmer in på det som du arbetar med (chefer klickar i arbetsfältet Chef, ekonomimedarbetare Ekonomi etcetera). 
4. Spara-knappen längst ned.
5. Gå upp på Min profil igen och "Byt bild": ladda upp en bild på dig själv (där man ser att det är du på bilden). Vill du har hjälp att ta ett foto på dig, kontakta KOM. Spara.