Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Lokaler & möten

Ekonomienheten samordnar miljöförvaltningens frågor om lokaler, inklusive inventarier, säkerhet och lokalvård.

Lägg till i miljöförvaltningens gemensamma kalender

1. Öppna kalendervyn i din Outlook
2. Välj "Öppna kalender"
3. Välj "Från adressboken"
4. Sök på "Miljöförvaltningen Gemensam kalender" och klicka "Lägg till"

Kontakt

Albert Spiljak
IT-samordnare

Håkan Nilsson
ekonomichef