Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Brandrutin

Miljöförvaltningens rutin vid brand och utrymning.

  • Enhetscheferna är ordinarie utrymningsledare.
  • Vid larm tar utrymningsledaren på gul väst som finns vid brandsläckarna på respektive våning.
  • Miljöförvaltningens uppsamlingsplats är utanför Monbijouskolans skolgård (öppna ej grinden till skolan).
  • Vid larm under pågående möte fungerar mötesledaren som utrymningsledare.
  • Receptionisten ansvarar för att inga externa besökare finns kvar i väntrummet vid receptionen eller på de allmänna toaletterna.