Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Bakgrund kommunikationslöften

På miljöförvaltningen använder vi sedan 2009 kommunikationslöften som ett sätt att arbeta med internkommunikation.

Löftena är framtagna under workshops på samtliga avdelningars APT och beslutade i ledningsgruppen. Löftena används mycket i vårt praktiska kommunikationsarbete och uppdateras och ses över löpande.

2016 gjorde vi ett större arbete om möten och möteskultur på förvaltningen. Resultatet blev en överenskommelse om möteslöften.

En avknoppning från löftena är dokumentet Vett och etikett för e-post.

Arbetet med löftena fortsätter i olika former, bland annat kopplar vi dem i olika sammanhang till Malmö stads värdegrund.

Under 2018 arbetade vi igenom kommunikationslöftena igen med en "löftesturné" med workshops på samtliga enheters APT. Löftena reviderades något och har fått ny grafisk form.