Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Våra kommunikationslöften

Sedan 2009 har vi på miljöförvaltningen använt kommunikationslöften som ett sätt att arbeta med internkommunikation. Under 2018 genomfördes en löftesturné där förvaltningen tog fram fem prioriterade löften.

Kommunikationslöften bild

Efter åtta år med kommunikationslöften på miljöförvaltningen genomförde kommunikatörerna en "löftesturné" där alla förvaltningens avdelningar och enheter fick delta. Under löftesturnén, som ägde rum våren 2018, genomfördes workshops där vi tillsammans valde ut fem prioriterade löften att gemensamt arbeta vidare med.

Resultatet blev följande:

1. Samarbeta och se oss som en förvaltning (84)
2. Omvärldsbevaka det egna arbetsområdet, kunskapsdela och bidra med idéer som kan utveckla verksamheten och samarbetet på förvaltningen (51)
3. Vara tydlig med vilka förväntningar som ställs på medarbetaren/Hjälpa till att prioritera vid hög arbetsbelastning (36)
5. Se varandra och hälsa (31)

Siffrorna inom parantesen avser antal röster.

Utifrån de prioriterade löftena har en verktygslåda tagits fram. Syftet är att göra det enklare att arbeta med de löften som förvaltningen gemensamt tagit fram. Här kan du även ta del av de verktyg för bra möten som togs fram under 2016.