Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Vad är klarspråk?

Sveriges riksdag antog en språklag, Språk för alla, som trädde i kraft 2009. I lagens särskilda klarspråksparagraf står det att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Det innebär att informationen måste vara anpassad till mottagaren. Klarspråk är en demokratifråga - medborgarna ska förstå det som vi säger och skriver.

Så här säger Språkrådet:

  • välj en lagom personlig ton
  • välj relevant innehåll
  • disponera texten på ett logiskt sätt
  • förklara allt som behöver förklaras
  • stryk sådant som inte behövs
  • skriv informativa rubriker
  • undvik långa och invecklade meningar
  • använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer
  • sammanfatta det viktigaste.