Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Svengelska och modeuttryck

Ibland använder vi oss av ord och uttryck som vi lånat från engelskan och som inte översätts till svenska på ett korrekt sätt.

Det finns ett svenskt ord

Använd inte engelska ord eller uttryck när det finns svenska motsvarigheter: skriv e-post eller mejl istället för e-mail.

Skriv e-posta eller mejla istället för maila, pressmeddelande istället för pressrelease, skrivare istället för printer.

  • Vissa engelska låneord som slutar på -ing har en svensk motsvarighet som ska användas: dopning, dumpning, mobbning, rankning.
  • På svenska heter det påbörja eller starta ett projekt, inte starta upp ett projekt.

Modeuttryck

Naturligtvis går det mode även i språk. Vissa ord och uttryck biter sig fast och används lite väl ofta, exempelvis: fokusera, process, implementera eller sätta på agendan Tänk på att inte upprepa denna typ av modeord alltför ofta när du skriver.