Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Ställ in ordlistan i Word

Här är tips för hur du ställer in ordlistan i Word, så att den inte reagerar och rödmarkerar ord som du vill ha på annat sätt. 

En del märker att när Malmö stad skrivs, så vill Word lägga in stad med stort s, vilket ju är fel enligt hur vi skriver Malmö stad. Det kan också finnas andra ord som Word reagerar på, men som du vill ha stavade på rätt sätt. Words stavningskontroll är inte helt tillförlitlig som korrekturstöd. Den reagerar till exempel inte på felaktiga särskrivningar.

Så här gör du

1. När du är på Word: gå in på Arkiv. Välj Alternativ.

2. I wordalternativ väljer du Språkkontroll.

3. Välj Alternativ för autokorrigering.

4. Ersätt ett ord som blir fel i Word när du skriver en text (till exempel Malmö Stad), ersätt med Malmö stad.