Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Skriv lättlästa meningar

Samla inte för mycket information i en och samma mening utan dela hellre upp informationen enligt principen en tanke - en mening. Framhåll gärna det viktiga och lägg det i början av meningen.

Välj helst aktiva verb

Tala om vem det är som gör eller ska göra något och använd aktiva verb (inspekterar) istället för passiva verb (inspekteras) om det går. Det skapar liv åt texten och ger den en ledigare ton.

Skriv: Miljöförvaltningens livsmedelskontroll inspekterar restauranger och skolkök i Malmöområdet.

Om det står Restauranger och skolkök inspekteras i Malmöområdet vet man inte vem det är som utför inspektionerna. Verb i passiv form gör oftast meningen tvetydig och tonen lite stel.

Skriv aldrig två passiva verb i rad: En bostadsrådgivning föreslås inrättas på miljöförvaltningen.

Skriv istället: Kommunstyrelsen föreslår att staden inrättar en bostadsrådgivning på miljöförvaltningen eller möjligtvis Kommunstyrelsen föreslår att det inrättas en bostadsrådgivning på miljöförvaltningen.

Användning av man

Pronomenet man går bra att använda i offentliga texter. Man är ofta att föredra framför passiva uttryckssätt (se ovan). Med hjälp av man kan ordföljden göras naturligare.

Skriv inte: Kerstin ansåg att i första hand en praktisk lösning borde sökas.

Skriv istället: Kerstin ansåg att man i första hand borde söka en praktisk lösning.