Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Använd enkla och begripliga ord

Varning för ålderdomliga ord …

Språket förändras hela tiden, men i myndighetsspråk kan många äldre ord och uttryck leva kvar länge. Tänk särskilt på att se över ordval och stil vid hänvisningar till lagtexter, eftersom det juridiska språket har en tendens att prägla resten av språket också.
Undvik ålderdomliga ord och former som: icke, ej, blott, därvidlag, därur, häri, varibland, varom.

Byt ut ordet erforderlig till lämplig.
Ordet kommunicering (inom miljö- och hälsoskydd) kan vi använda internt, men i beslut med mera byter vi ut det till möjlighet till yttrande.

… men var inte alltför informell

Att skriva klarspråk innebär inte att du ska använda ett informellt språk.

Skriv inte: dom, dej och mej.
Skriv istället: de, dem, dig och mig

Dela upp orden

Undvik verb som skrivs ihop. Språket blir ledigare om man väljer att dela upp orden.

Skriv inte: Håkan tillser att skrivborden levereras i tid.
Skriv istället: Håkan ser till att skrivborden levereras i tid.

Skriv inte: Lokalen har iordningställts av Albert.
Skriv istället: Albert har ställt i ordning lokalen.

Skriv inte: Vår registrator Carina mottar/mottager handlingarna.
Skriv istället: Vår registrator Carina tar emot handlingarna.

Skriv inte: Förbudet gäller en månad efter delfående av beslutet.
Skriv istället: Förbudet börjar gälla en månad efter att ni har fått ta del av beslutet.

Skriv inte: Vi ber dig inkomma med handlingarna senast den 31 mars.
Skriv istället: Vi ber dig komma in med (eller lämna in) handlingarna senast den 31 mars.

Förklara facktermer

Ofta är det nödvändigt att använda facktermer i en text. Tänk på att de vanliga uttrycken och termerna är ”vår vardag”, men inte alltid mottagarens. Det finns vissa ord och fackuttryck som du kan undvika genom att skriva om meningen, exempelvis: göra istället för vidta åtgärder och låta bli istället för underlåta.

Regeln är att förklara termerna eller fackorden första gången de används om du tror att läsarna inte känner till dem. Ibland kan det behövas en särskild ordlista med förklaringar.

Undvik att avstava

Den enklaste tumregeln för avstavning är: undvik avstavning, om det inte är absolut nödvändigt.

Välj korta prepositioner

Undvik långa och stela prepositioner som angående, beträffande, gällande, rörande, vad avser. Dessa ord kan ofta ersättas med korta prepositioner som på, till, för, om, med, i.

Gör inte substantiv av verben

Ett typiskt drag i många myndighetstexter är att fraser som Projektgruppen ska kartlägga behovet istället skrivs onödigt långt och krångligt: Projektgruppen ska genomföra en kartläggning av behovet. Detta brukar kallas substantivsjuka och gör att texten blir tung och opersonlig och dessutom onödigt mångordig.

Undvik: vara i behov av, skriv hellre: behöva
Undvik: utföra en kontroll, skriv hellre: kontrollera
Undvik: göra en redogörelse, skriv hellre: redogöra
Undvik: inkomma med ett yttrande, skriv hellre: yttra sig över