Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Beställ visitkort

Kolla alltid med din chef innan du beställer visitkort.
Här kan du se priser, mått och antal

Du beställer visitkort själv efter att du fått ett OK från din chef. Alla visitkort debiteras respektive avdelnings budget. Beställningen går till vårt upphandlande tryckeri (från den 9 december 2019): Stibo AB. Här kan du se priser, mått och antal:

Det är mycket viktigt att du korrekturläser dina ifyllda uppgifter, eftersom tryckeriet inte gör det.

Visitkort på engelska. Här är avdelningsnamn och titlar.

Namn
Avdelning
Enhet
Besöksadress: Bergsgatan 17
Postadress: 205 80 Malmö
Telefon: ditt direktnummer
Mobiltelefon: ditt mobilnummer i tjänsten
E-post fornamn.efternam@malmo.se
URL www.malmo.se alt. www.malmo.se/livsmedel

Beställning

Visitkort trycks hos Stibo AB, som Malmö stad har ramavtal med. Du beställer genom att skicka e-postmeddelande till malmo@stibo.com.