Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Språk & skrivguide

Sveriges riksdag antog 2009 en språklag där det står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Klarspråk är en demokratifråga - medborgarna ska förstå det som vi säger och skriver. Därför arbetar vi på miljöförvaltningen med att hela tiden bli bättre på att utrycka oss enkelt och begripligt.

Använd miljöförvaltningens skrivguide

Alla riktlinjer och regler i skrivguiden grundar sig på Myndigheternas skrivregler från Språkrådet.

Guiden är sammanställd av kommunikationsenheten och för att göra den så användbar som möjligt har vi använt exempel från miljöförvaltningens område.

Om du har fler exempel du tycker platsar i skrivguiden - kontakta kommunikationsenheten.