Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Riktlinjer för Teams

Nyligen infördes Teams (del av Office 365) som en ny kommunikationskanal för att samla olika kommunikativa funktioner på en och samma plattform. Vi har sammanfattat funktionerna i en handbok med riktlinjer om hur vi på miljöförvaltningen ska förhålla oss till verktyget.

Sedan införandet av Teams har flera på miljöförvaltningen börjat använda verktyget i sin arbetsvardag. Då Teams är ett verktyg där du kan dela filer och dokument med både interna (anställda på miljöförvaltningen) och externa (personer som arbetar på andra förvaltningar eller organisationer) deltagare, behöver vi vara extra nogranna med hur vi använder verktyget.

Nedan hittar du handboken med riktlinjerna för hur vi på miljöförvaltningen ska använda Teams. Här finns även ett presentationsmaterial som fungerar som ett komplement.

Handbok med riktlinjer hittar du här.Word (word, 62.9 kB)

Presentationsmaterial om riktlinjerna hittar du här.Powerpoint (powerpoint, 373.4 kB)

Dokumenten har uppdaterats 2020-02-11 med mindre tillägg och förtydliganden.

Vid övriga frågor om Teams, kontakta IT support.

Ostrukturerad information

Den information som hanteras i Teams är så kallad ostrukturerad information, då den har sämre sökbarhet och säkerhet än till exempel handlingarna vi registrerar i Vision. Läs mer på sidan vi länkar till nedan för tips och råd om hur du ska tänka kring ostrukturerad information.