Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Projektkommunikation

Här hittar du information om hur vi jobbar med kommunikation i våra externfinansierade projekt.

Kickstart!

Här nedanför hittar du en enkät som projektledaren ska fylla i vid uppstarten av ett nytt projekt. Uppgifterna ligger bland annat till grund för den första informationen som kommer ut på malmo.se

Informationen skickas till projektkommunikatörerna och endast fälten markerade med * användas externt.

Namnet på vår interna projektledare på miljöförvaltningen

Kommer att användas till exempel på malmo.se, på pressmeddelanden och liknande.

Vilka andra på miljöförvaltningen är aktuella kontaktpersoner för det här projektet?

Vilka är våra viktigaste samarbetspartners i det här projektet? Andra förvaltningar?

Har vi extern finansiering? Vem/vilka?

Hur många procents kommunikatörstid är beräknat i projektet?

Om kommunikatören beställer någonting i projektet, som till exempel kommunikationsmaterial eller -tjänster, var ska det då faktureras?